Jump to content
Sign in to follow this  
Sivoya

Underskriftskampanje om endring av regler for hestehold i Norge

Recommended Posts

Har dere sett denne?

 

http://www.underskrift.no/vis/7013

 

Hva tenker dere? Er dere enige i at regelverket burde endres? Er dere enige i forslagene som de kommer med, eller ville dere foreslått andre endringer? 

 

 

Og så klart - er dere enige om at regelverket trengs å endres så skriv under :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har ingen problemer med å skrive under på det der. Jeg vet om flere som har hester stående inne på boks når de ikke trenes, eller kanskje de til nøds får en time i paddock. Det er hårreisende.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja, mye fornuftig.

Setter opp punktene her og nummerer dem:

 

1) forby å holde hester oppbundet i spiltau
2) krav om betydelig økning av minimumstid utenfor boksen
3) krav om minimumstid av fri bevegelse i luftegård eller beite i tillegg til eventuell trening
4) krav om tydelig definert minimumsstørrelse for luftegårder
5) krav om økte muligheter for hester til å få dekket sine intraspesifikke sosiale behov
6) krav om at nye anlegg planlegges med nok uteområder til at hestene får tilfredstilt sine sosiale, fysiske og adferdsmessige behov.
 

 

1) For min del ser jeg ingen problemer med å ha hester oppstallet på spilt, så lenge de har nok utetid om dagen. Altså kunne jeg ønske et større utetidskrav for spilthester enn for bokshester.

2) Helt ok, men nysgjerrig på hva man mener at minstekravet skal være. "Betydelig økning" er litt udefinert.

3) Ok.

4) Ok (men nysgjerrig på hva man mener minimumskravene skal være)

5). Denne er for vag. Hva mener de egentlig?

6). Her er jeg også litt usikker på hva de mener. I tillegg vil jeg tro at dette punktet dekkes av de andre punktene om økt utetid og minimumskrav på uteområde.

 

En del av teksten før kravene handler om hestens behov for å dele paddock med andre hester. Ja, jeg er helt enig i at hester helst skal ha selskap. Samtidig vet jeg at ikke alle hester fungerer i flokk med andre, samt at praktiske forhold ikke alltid ligger til rette for at hester kan stå sammen. F.eks. har jo min hoppe nå stått alene i paddock i flere måneder, fordi de to andre hestene på stallen har vært hingster (den ene er nå kastrert, men om vi flytter han inn til hoppa blir jo hingsten stående alene, så da er man like langt). Det er jo ikke slik at jeg vil at hun skal stå alene, men praktiske forhold gjør at det ikke er mulig pr nå.
Ja man skal gjøre det best mulig for hestene, men ikke så komplisert at det er umulig å etterleve.

Edited by KatrineH
  • Liker 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Meeen må innrømme at jeg hoppet ned til siste avsnitt, orket ikke å lese hele dokumentet. :P 

 

Men er absolutt for et lengre krav om utetid og paddockstr. Jeg synes alle hester skulle hatt en kompis, så langt det lar seg gjøre i alle fall. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fint tiltak, men for min del for uspesifikt på nåværende tidspunkt. 

 

jeg bruker bare oppsettet over: 

1) forby å holde hester oppbundet i spiltau

Det er jo ganske få steder de har spilttau nå siden det har vært 
2) krav om betydelig økning av minimumstid utenfor boksen

3) krav om minimumstid av fri bevegelse i luftegård eller beite i tillegg til eventuell trening

Hvor mange timer skal være minimum? Her står det to timer i tillegg til eventuell trening, det er en veldig liten endring ift. dagens lover. Jeg tenker minimum bør være 4 eller 6 timer. 
4) krav om tydelig definert minimumsstørrelse for luftegårder

Hvor store skal de være og hvilket underlag? Det nytter lite med store luftegårder der hestene vasser i gjørme (som de fort gjør mange steder i Norge om man ikke drenerer og gruser). Jeg synes denne er skummel fordi man bør sette størrelsen liten nok til at det er praktisk, økonomisk og fysisk gjennomførbart, samtidig bør de oppfylle hestens behov. Setter man f. eks 10x30  så vil nok mange senter redusere utetid til et minumum fordi de må rullere på luftegårdene. Mulig det må tenkes en trinnvis utvikling slik at sentrene får tid til å omjustere seg. 
5) krav om økte muligheter for hester til å få dekket sine intraspesifikke sosiale behov. Hvorfor ikke bare si at en hest skal ikke holdes alene i et hestehold f.eks?  
6) krav om at nye anlegg planlegges med nok uteområder til at hestene får tilfredstilt sine sosiale, fysiske og adferdsmessige behov.

Fin tanke, men det må lages en ny veileder for nye anlegg hvis det skal være mulig. Jeg gjorde masteroppgave i arkitektur som omhandlet rideanlegg, det finnes lite konkrete veiledere. Selv om vi tenker at det er hestefolk som bygger staller, så er det i bunn og grunn arkitekter, ingenører og anleggsfirma som gjør selve jobben og sørger for nødvendige godkjenninger, og de har ikke nødvendigvis kunnskap om temaet hest. 

 

Hvis jeg skulle laget en slik veileder ville jeg i tillegg til det som allerede er tatt med i eksisterende veileder tatt med: 

-Illustrasjoner som viser størrelsesforhold og prinsipper. 

-Litt om brukergrupper og ulike behov. Hvordan legge opp til mer brukervennlige anlegg.

-Allergi og sikkerhetsavstand til nabobebyggelse. 

- Ventilasjon og varme, valg av isoleringsgrad for stall  og litt om hvilke løsninger som finnes. Kaldsstall vs. isolert stall. 

-Planlegging for fremtidig utvidelser 

 

Illustrasjonen under viser Neufert sin temadel om hest. Jeg tenker ikke at det skal være en direkte kopi, men det er en måte å illustrere ting på slik at de som ikke kan så mye om hest forstår litt mer. Det er flere andre ting som jeg føler ikke er tatt med.

 

image.png.d98fb80a2bc20e94952f1d5e0f606b65.png

 

image.png.ae5efecea9e7e1accbd4ed0e1cfca95e.png

 

image.png.512405b530c61c8292acf42d57989485.png

 

image.png.dea1cb87a2943fdeb3af4c0c6242404f.png

 

 

  • Liker 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er ikke enig i alt, men er veldig enig i at det trengs en endring i loven. Jeg har signert. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gjerne se litt til landbruket om flotte løsninger. Hestefolk er litt fir redde for at hesten blir til ku, eller noe sånn om man bruker løsninger som finnes.

 

Ellers mener jeg det var en artikkel i hippson om akkurat dette. Med å bygge stall og uteanlegg, for hestens behov. Også utforming om de står alene i paddokk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tenker litt som så at mattilsynet er i en aldri så liten endringsfase. I 2018 vil de nok få igjennom å ta 100% kontroll over beslaglagte dyr, slik at disse kan omplasseres samme om eier samtykker eller ikke. 

 

Ellers er jeg enig i mye av underskriftkampanjen som nå legges frem. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutter siden, mallilen skrev:

Jeg tenker litt som så at mattilsynet er i en aldri så liten endringsfase. I 2018 vil de nok få igjennom å ta 100% kontroll over beslaglagte dyr, slik at disse kan omplasseres samme om eier samtykker eller ikke. 

 

Ellers er jeg enig i mye av underskriftkampanjen som nå legges frem. 

 

Har du hørt det noe sted? :) At de får ta kontroll over beslaglagte dyr, mente jeg.  

 

 

Mattilsynt har forøvrig fått et voldsomt kutt i budsjettet sitt, og jeg tror dessverre at det vil føre til blant annet mindre handlekraft (pga minimalt med ressurser). Helt krise, men det er en annen diskusjon. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå får vi jo dyrepoliti, så ordner nok alt seg! (Ironi, ja)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutter siden, Siv skrev:

Nå får vi jo dyrepoliti, så ordner nok alt seg! (Ironi, ja)

 

 

Like før jeg tente på alle plugger her. :P 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Stelpa skrev:

 

Har du hørt det noe sted? :) At de får ta kontroll over beslaglagte dyr, mente jeg.  

 

 

Mattilsynt har forøvrig fått et voldsomt kutt i budsjettet sitt, og jeg tror dessverre at det vil føre til blant annet mindre handlekraft (pga minimalt med ressurser). Helt krise, men det er en annen diskusjon. 

 

Forslaget ble sendt ut for ikke så lenge siden, men det er allerede under behandling. En hel rekke organisasjoner har fått tilsendt forslaget. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-30-l-20172018/id2580945/

  • Liker 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, Stelpa skrev:

 

Så utrolig bra!! 

Jeg vet nå ikke helt. 

 

På den ene siden positivt, på den annen side ser jeg en hel rekke komplikasjoner. 

Hva med dyr som er litt "sære"? Altså friske, men sære? 

 

Er det riktig å omplassere f.eks hunder som har vært samme sted hele livet? 

 

Det er jo ikke kun saker der er eier er et sadistisk rasshøl dette dreier seg om. 

 

Skulle MT komme hit og ta mine hester i forvaring, f.eks: Blesen ville blitt avlivet, men Ludde er fremdeles ung. Han er en sær faen som kan være rent ut farlig for f.eks barn, noe han har bevist ved flere anledninger. Utenpå er han søt som en fluffy hamster, og utseendet har lurt mer enn en, for å si det sånn. 

 

Skulle det skje at mine av noen grunn tas, hvilken garanti har man for at de opplysningene jeg gir blir tatt hensyn til, slik at han ikke skader noen alvorlig? 

Vi snakker ikke litt småklyping, men full frontal med intensjoner om å TA, altså 😳

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, mallilen skrev:

Jeg vet nå ikke helt. 

 

På den ene siden positivt, på den annen side ser jeg en hel rekke komplikasjoner. 

Hva med dyr som er litt "sære"? Altså friske, men sære? 

 

Er det riktig å omplassere f.eks hunder som har vært samme sted hele livet? 

 

Det er jo ikke kun saker der er eier er et sadistisk rasshøl dette dreier seg om. 

 

Skulle MT komme hit og ta mine hester i forvaring, f.eks: Blesen ville blitt avlivet, men Ludde er fremdeles ung. Han er en sær faen som kan være rent ut farlig for f.eks barn, noe han har bevist ved flere anledninger. Utenpå er han søt som en fluffy hamster, og utseendet har lurt mer enn en, for å si det sånn. 

 

Skulle det skje at mine av noen grunn tas, hvilken garanti har man for at de opplysningene jeg gir blir tatt hensyn til, slik at han ikke skader noen alvorlig? 

Vi snakker ikke litt småklyping, men full frontal med intensjoner om å TA, altså 😳

 

 

 

Men hvorfor skulle de i utgangspunktet tatt hestene dine?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fordi hun blir syk og kan ikke ta vare på de. Sykdommen gjør at hun ikke tenker rasjonelt, og derfor ikke samarbeider når MT kommer på besøk.

Feks.

Det finnes som @mallilen sier tilfeller, hvor det ikke er sadistiske jævler som mister dyra sine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutter siden, Stelpa skrev:

 

Men hvorfor skulle de i utgangspunktet tatt hestene dine?

Jeg holdt på å skrive at det er irrelevant, men det er det såklart ikke. 

 

La oss bruke noen scenarioer som samlet sett kunne vært utløsende, skjønt det eneste jeg tror de kunne satt fingeren på her er *kremt* rot i uthuset  (uten at hestene ferdes der, altså) og at den semihvite ponnien ser ut som om han aldri har sett en børste i hele sitt liv, den grisen: 

 

Om jeg hadde hatt gjørmete luftegård, hestene manglet pass og helsekort, samt at fôr ute ble liggende uten tak over (i kasse i den gjørmete luftegården) , en boks hadde hatt litt for korte sider og jeg nektet å etterkomme påleggene over tid, ville de hatt myndighet til å hente ut hestene. 

 

Sånn eksempelvis.

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timer siden, Siv skrev:

Fordi hun blir syk og kan ikke ta vare på de. Sykdommen gjør at hun ikke tenker rasjonelt, og derfor ikke samarbeider når MT kommer på besøk.

Feks.

Det finnes som @mallilen sier tilfeller, hvor det ikke er sadistiske jævler som mister dyra sine.

 

Jeg tror fakrisk at de fleste som ikke behandler dyra sine bra sliter psykisk, ikke at de bare er "slemme". 

 

Ser det gang på gang når det har vært snakk om gårder hvor dyra ikke har fått mat, bonden har rett og slett slitt skikkelig psykisk. De har jo i de fleste tilfeller vært veldig glad i dyr i utgangspunktet. 

 

8 timer siden, mallilen skrev:

Jeg holdt på å skrive at det er irrelevant, men det er det såklart ikke. 

 

La oss bruke noen scenarioer som samlet sett kunne vært utløsende, skjønt det eneste jeg tror de kunne satt fingeren på her er *kremt* rot i uthuset  (uten at hestene ferdes der, altså) og at den semihvite ponnien ser ut som om han aldri har sett en børste i hele sitt liv, den grisen: 

 

Om jeg hadde hatt gjørmete luftegård, hestene manglet pass og helsekort, samt at fôr ute ble liggende uten tak over (i kasse i den gjørmete luftegården) , en boks hadde hatt litt for korte sider og jeg nektet å etterkomme påleggene over tid, ville de hatt myndighet til å hente ut hestene. 

 

Sånn eksempelvis.

 

 

 

 

 

 

 

I de aller fleste tilfeller mener jeg at ansatte i MT har et bedre grunnlag enn den gjennomsnittlige dyreeier til å vurdere dyrets helsetilstand og mentale tilstand. Om de ikke har det har de kollegaer å spørre. Selvfølgelig finnes det en og annen noldus i MT og, men tror det er flere dyreeiere som ikke har peiling (det finnes langt flere dyreeiere enn ansatte i MT og så det stemmer nok :P ). 

 

Jeg har hatt praksis i MT og vært på tilsynsbesøk, og det er det mest frustrerende jeg har vært borti. Dyr som absolutt var klare for å avlives, helst i går. Men MT har ikke mulighet til å kreve avlivning på stedet. Dersom man skal følge alt papirarbeid korrekt ville det ta i hvert fall 14 dager, men mer realistisk en måneds tid eller to. At de får mer myndighet og handlingskraft synes jeg er flott. Dessuten skal det en del til før de tar vekk dyr fra eier, fatter vedtak om avlivning osv. Jeg synes de kunne vært langt strengere, for det er altfor mange dyr som lider unødvendig mye og lenge. 

 

Og jeg håper de hadde tatt hensyn til hva du sier om Ludde. Enkelte dyr kan ikke omplasseres, og MT er heldigvis ikke en organisasjon for omplassering av dyr. De tenker mer med hodet enn med hjertet. :) 

  • Liker 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutter siden, Stelpa skrev:

 

Jeg tror fakrisk at de fleste som ikke behandler dyra sine bra sliter psykisk, ikke at de bare er "slemme". 

 

Ser det gang på gang når det har vært snakk om gårder hvor dyra ikke har fått mat, bonden har rett og slett slitt skikkelig psykisk. De har jo i de fleste tilfeller vært veldig glad i dyr i utgangspunktet.

 

Enig.

 

De såkalte "dyretragediene" handler jo oftest om en produsent (eller heste-eier, men det går jo stort sett på produksjonsdyr) som sliter psykisk og ikke klarer å ta vare på hverken seg selv eller dyra. At det ikke blir oppdaget før dyrene er døden nær handler om at mange bønder jobber alene og det aldri er andre innom fjøset.

En slik psykisk knekk er ingen unnskyldning, men det er en forklaring. En forklaring mange desverre ikke har forståelse for.

 

En annen ting er jo at folk har ulikt syn på dyrevelferd. F.eks. kan folk være veldig uenig om hvor mye gjørme det er greit at kyrne eller hestene går i, eller hvor plagsomt eksem er og hvor mye behandling det kreves. De som tar lett på sien ting er også helt sikkert veldig glad i dyrene sine de også. De bare har et annet syn på dyrevelferd enn MT har

  • Liker 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutter siden, KatrineH skrev:

 

Enig.

 

De såkalte "dyretragediene" handler jo oftest om en produsent (eller heste-eier, men det går jo stort sett på produksjonsdyr) som sliter psykisk og ikke klarer å ta vare på hverken seg selv eller dyra. At det ikke blir oppdaget før dyrene er døden nær handler om at mange bønder jobber alene og det aldri er andre innom fjøset.

En slik psykisk knekk er ingen unnskyldning, men det er en forklaring. En forklaring mange desverre ikke har forståelse for.

 

En annen ting er jo at folk har ulikt syn på dyrevelferd. F.eks. kan folk være veldig uenig om hvor mye gjørme det er greit at kyrne eller hestene går i, eller hvor plagsomt eksem er og hvor mye behandling det kreves. De som tar lett på sien ting er også helt sikkert veldig glad i dyrene sine de også. De bare har et annet syn på dyrevelferd enn MT har

 

Ja, egentlig bare utrolig trist. 

 

Nå er det faktisk lagt fram forslag om to (?) obligatoriske tilsynsbesøk i året for produsenter. I alle fall på gris, men lurer på om det også var for andre produksjoner. Håper det.

 

Det er sant. I tillegg kan du møte forskjellige MT- ansatte som tolker lover og retningslinjer forskjellig. Til syvende og sist så er jo alt subjektivt og alle saker må behandles individuelt. 

Edited by Stelpa
  • Liker 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Stelpa skrev:

 

Jeg tror fakrisk at de fleste som ikke behandler dyra sine bra sliter psykisk, ikke at de bare er "slemme". 

 

Ser det gang på gang når det har vært snakk om gårder hvor dyra ikke har fått mat, bonden har rett og slett slitt skikkelig psykisk. De har jo i de fleste tilfeller vært veldig glad i dyr i utgangspunktet. 

 

 

I de aller fleste tilfeller mener jeg at ansatte i MT har et bedre grunnlag enn den gjennomsnittlige dyreeier til å vurdere dyrets helsetilstand og mentale tilstand. Om de ikke har det har de kollegaer å spørre. Selvfølgelig finnes det en og annen noldus i MT og, men tror det er flere dyreeiere som ikke har peiling (det finnes langt flere dyreeiere enn ansatte i MT og så det stemmer nok :P ). 

 

Jeg har hatt praksis i MT og vært på tilsynsbesøk, og det er det mest frustrerende jeg har vært borti. Dyr som absolutt var klare for å avlives, helst i går. Men MT har ikke mulighet til å kreve avlivning på stedet. Dersom man skal følge alt papirarbeid korrekt ville det ta i hvert fall 14 dager, men mer realistisk en måneds tid eller to. At de får mer myndighet og handlingskraft synes jeg er flott. Dessuten skal det en del til før de tar vekk dyr fra eier, fatter vedtak om avlivning osv. Jeg synes de kunne vært langt strengere, for det er altfor mange dyr som lider unødvendig mye og lenge. 

 

Og jeg håper de hadde tatt hensyn til hva du sier om Ludde. Enkelte dyr kan ikke omplasseres, og MT er heldigvis ikke en organisasjon for omplassering av dyr. De tenker mer med hodet enn med hjertet. :) 

 

Men det er jo akkurat det siste der som nå skal endres. 

Mattilsynet skal nå ha råderetten over dyrene, og skal bestemme om dyr skal omplasseres, avlives eller selges. 

Det har de ikke hatt mulighet tidligere, og særlig salgsdelen er høyst interessant i et budsjett som er skuffende trangt. 

 

Jeg mener nå absolutt ikke at eiere skal ha råderetten når dyrene er hentet ut, det være seg produksjonsdyr eller kjæledyr. 

Likevel er det eier som kjenner dyrene best. 

 

Uten å sammenligne dyr og barn, kun instansene, er det jo slik barnevernet også gjør. 

Det er såklart snakk om ekstreme tilfeller, men det finnes eksempler på at barnevernet har hentet og plassert barn i nye hjem, uten å ta med seg foreldres meninger og forklaringer rundt f.eks sykdom og helsetilstand.

Var det ikke senest ifjor ei ung jente døde i fosterhjem fordi barnevernet ikke ville høre på foreldrene? (Eller tidlig i år? Jeg husker ikke nøyaktig)

 

Det hører såklart sjeldenhetene til, men jeg ser for meg at overkjøring vil kunne by på problemer. 

 

Jeg vet i allefall at om Ludden hadde blitt tatt fra meg, jeg ikke hadde fått gjennomslag med mine erfaringer og han hadde skadet noen for livet, hadde jeg måttet bære den børen på mine egne skuldre like mye som om jeg hadde solgt ham dit han havnet selv. 

 

Det hjelper veldig lite at mt's representanter har mye erfaring med dyr, når alt de ser er en sukkersøt ponni langt unna de situasjonene som gjør han farlig. 

 

Der bør det altså innlemmes en undersøkelsesplikt i forhold til evt vitner før de fatter en avgjørelse. 

 

Jeg synes også forøvrig det er supert at de nå får større myndighet ifht dyrene de henter ut, men ser for meg at det vil medføre noen komplikasjoner, også fra tidligere eiere som sporer opp dyrene sine og trakasserer ny eier. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutter siden, mallilen skrev:

Jeg vet i allefall at om Ludden hadde blitt tatt fra meg, jeg ikke hadde fått gjennomslag med mine erfaringer og han hadde skadet noen for livet, hadde jeg måttet bære den børen på mine egne skuldre like mye som om jeg hadde solgt ham dit han havnet selv.

 

 

Men, om det er så ille på din gård at MT ser det nødvendig å ta dyrene dine, da er du kanskje såpass psykisk syk, eller har andre problemer, som gjør at dette ikke lenger er noe du tenker på?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tjah, i den groveste vanskjøtselsaken jeg har sett med egne øyne var det ikke bare psykisk sykdom i bildet, også komplett idioti. Har jo i tillegg hørt om flere som er verdensmestere og bare ordner og styrer på, stikk i strid med lover og regler.  Det er mye mer komplisert enn psykisk sykdom hvertfall. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

klart, det kan jo være mer enn bare psykisk sykdom som er problemet.

Selv om jeg tenker at "verdensmestere som reglene ikke gjelder for" også har noe mentalt ved seg - de fleste skjønner at de må forholde seg til regelverket selv om de er uenige.

 

Men jeg synes det blir litt snevert å ta utgangspunkt å sin ene egne hest for å vurdere om endringsforslaget er ok eller ikke. Man må jo se det større bildet.

Selv om jeg også selvsagt gremmes over tanken på at noen andre skal kunn bestemme over mine hester, at jeg ikke skal ha råderett over dem. Men så tenker jeg, om det kommer til et punkt hvor MT ser det som nødvendig å ta fra meg hestene mine, så er nok uansett jeg ikke i stand til å avgjøre hva som er best for dem.

  • Liker 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, KatrineH skrev:

 

Men, om det er så ille på din gård at MT ser det nødvendig å ta dyrene dine, da er du kanskje såpass psykisk syk, eller har andre problemer, som gjør at dette ikke lenger er noe du tenker på?

 

Leste du eksempelet jeg brukte? 

Som gjørme i luftegård, manglende pass og helsekort, litt for kort boksside og motvilje for å følge opp påleggene? 

 

Slikt er slett ikke uvanlig rundtom i det ganske land, og trenger så aldeles ikke være ensbetydende med vanskjøtsel, men bryter likevel med mattilsynets retningslinjer samlet sett i stor nok grad til at det reageres og gir pålegg. Over tid vil det medføre at mattilsynet henter ut dyrene.

 

Jeg har ikke kun tatt utgangspunkt i min egne hest og vært "snever". Jeg har brukt ham som eksempel, og har vel flere ganger sagt jeg synes det er et skritt i riktig retning, men at jeg også ser at det kan medføre en del komplikasjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bak de fleste dyretragedier, små som store, står det ofte mennesketragedier også. Syke bønder som bor og driver alene, klarer ikke å gjøre jobben sin på grunn av diverse psykiske/fysiske problemer. Om ingen varsler, stikker sjeldent MT innom, og der baller det gjerne på seg.

 

Om MT kunne møtt opp to ganger i året for å sjekke at alt var på stell, hadde det nok vært potensiale for at en del tragedier kan forebygges. Gjerne fire ganger, men med budsjettkutt blir det jo vanskelig.

 

Jeg har signert, selv om jeg synes den er litt "dramatisk" formulert; for en endring er på sin plass. Om bare bedre formulerte minimumskrav på paddock/beite og lenger påkrevd utetid.

  • Liker 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...