Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 25/01/19 in all areas

  1. 1 point
    Satser på det, hun er Stella sin lillesøster, så genetisk sett bør hun bli nærmere 1.70 Min er flaskeføll, så jeg håper hun blir over 1.65, hun mistet moren tidlig, 4 dager gammel Hun er full av futt og ramp, så der mangler det ingenting. Her er noen bilder fra da hun var føllis Slik vokste hun opp det første halve året med andre morløse føll
  2. 1 point
    I dag har vi vært ute og longert for første gang. Kunne ikke brydd seg mindre
×
×
  • Create New...